Aluminium oxide, pure, Desiccating agent

A/2320 Aluminium oxide, pure, Desiccating agent

CAS: 1344-28-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:Al2O3

Khối lượng phân tử: 101.96

Nhiệt độ nóng chảy: 2050 ° C

Nhiệt độ sôi: 2980 ° C

Tỷ trọng:0.82

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: