Aluminium ammonium sulfate, extra pure, SLR

A/1840 Aluminium ammonium sulfate, extra pure, SLR

CAS: 7784-26-1

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:H4AlNO8S2.12H2O

Khối lượng phân tử: 453,33

Nhiệt độ nóng chảy: 93,5 ° C

Nhiệt độ sôi:200 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:1.64

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H315-H319-H335 Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P305 + P351 + P338. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .Nếu rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả. "