Albumin, bovine (fraction V),powder

A/1278 Albumin, bovine (fraction V),powder

CAS: 9048-46-8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:

Khối lượng phân tử:

Nhiệt độ nóng chảy:

Nhiệt độ sôi:

Tỷ trọng:

Nhiệt độ chớp cháy:

Chỉ số khúc xạ:

Cảnh báo nguy cơ: H335 Có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P304 + P340-P312. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun. NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển đến nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở. Gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe.