Acetonitrile, 99.8+%, for residue analysis, Distol

A/0623 Acetonitrile, 99.8+%, for residue analysis, Distol

CAS: 75-05-08

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

 

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C2H3N

Khối lượng phân tử: 41.05

Nhiệt độ nóng chảy: -46 °C

Nhiệt độ sôi: 81-82 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:0.781

Nhiệt độ chớp cháy: 2 ° C

Chỉ số khúc xạ: 1.343

Cảnh báo nguy cơ: H319-H332-H302-H312-H225 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có hại nếu hít phải, khó chịu nếu nuốt phải. Có hại khi tiếp xúc với da. Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P302 + P352-P301 + P312-P304 + P340-P305 + P351 + P338-P210-P240.