Acetone, HPLC Grade, 99.5+%

22928 Acetone, HPLC Grade, 99.5+%

CAS: 76-64-1

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học
Công thức phân tử: C3H6O
Khối lượng phân tử: 58.08
Nhiệt độ nóng chảy: -94°C
Nhiệt độ sôi: 56°C (760mmHg)
Dạng: Chất lỏng
Nhạy cảm: Nhiệt độ môi trường

Lĩnh vực áp dụng
Aceton HPLC grade, được sử dụng làm pha động trong sắc ký lỏng hiệu năng cao và sắc ký lỏng ghép với khối phổ. Nó cũng được sử dụng như một thuốc thử trong phòng thí nghiệmĐược lọc qua màng lọc 0.2µm.

Ghi chú
Không tương thích với kim loại kiềm, axit, bazo, chất khử và chất oxy hóa. Rất dễ cháy

Báo cáo nguy hiểm:
H319-H336-H225 Chất lỏng và hơi rất dễ cháy, gây kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt .

Tuyên bố Phòng ngừa:
P210-P241-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P403+P235-P501a
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt.
Nếu dính lên mặt : Rửa sạch bằng nước và xà phòng Nếu bị bỏng: Gọi trung tâm chống độc hoặc bác sỹ nếu cảm thấy khó chịu
Nếu hít phải : Nếu khó thở, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế thoải mái
Nếu dính vào mắt : Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng và tiếp tục xả bằng nước
Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc ở gần Thùng chứa và thiết bị chứa