Acetone, for HPLC

A/0606 Acetone, for HPLC

CAS: 76-64-1

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học
Công thức phân tử: C3H6O
Khối lượng phân tử: 58.08
Nhiệt độ nóng chảy: -95°C
Nhiệt độ sôi: 56°C (760mmHg)


Báo cáo nguy hiểm:
H336-H319-H225-EUH066 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Chất lỏng rất dễ cháy và bay hơi.

Tuyên bố Phòng ngừa:
P261-P280-P305+P351+P338-P210-P240 Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun.
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .
Nếu dính vào mắt : Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa sạch, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. - Không hút thuốc. Thùng chứa và thiết bị chứa