Acetone, 99.8+%, for residue analysis, Distol

A/0603 Acetone, 99.8+%, for residue analysis, Distol

CAS: 67-64-1

Nhóm độc hại: 3

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

                                                           

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:C3H6O

Khối lượng phân tử: 58,08

Nhiệt độ nóng chảy: -95 °C

Nhiệt độ sôi: 56 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:0.79

Nhiệt độ chớp cháy: -20 ° C

Các ứng dụng :

Chú ý: Không tương thích với đồng, sắt và kẽm.

Cảnh báo nguy cơ: H336-H319-H225-EUH066 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt, gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.

Tuyên bố phòng ngừa: P261-P280-P305 + P351 + P338-P210-P240. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt . Nếu bị rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc ở nơi gần Thùng chứa và thiết bị chứa.