Acetic acid, Optima® LC/MS gr ade

A113 Acetic acid, Optima® LC/MS gr ade

CAS: 64-19-7

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :
Công thức phân tử : CH2O2
Khối lượng phân tử :46.02
Nhiệt độ nóng chảy:'8°C
Nhiệt độ sôi : 101°C 760mmHg
Nhiệt độ chớp cháy : 50°C
Tỷ trọng : 1.22
Chú ý: Hút ẩm, không tương thích với basơ mạnh, acid mạnh, amin, photpho halogen, rượu, vật liệu hữu cơ, kim loại bột và chất khử mạnh.
Cảnh báo nguy cơ :  H314-H226-EUH071-H302-H331
Gây bỏng da và kích ứng mắt nghiêm trọng. Có thể gây kích ứng đường hô hấp. Có thể ăn mòn kim loại.


Tuyên bố phòng ngừa : P310-P280-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P210.Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .Nếu dính vào mắt : Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa sạch, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. - Không hút thuốc. Thùng chứa và thiết bị chứa