Acetic acid glacial,(OPTIMA®)

A465 Acetic acid glacial,(OPTIMA®)

CAS: 64-19-7

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử: CH3CO2H

Khối lượng phân tử: 60.05

Nhiệt độ nóng chảy: 16 ° C - 16,5 ° C

Nhiệt độ sôi:117 ° -118 ° C (760mmHg)

Tỷ trọng:1.048

Nhiệt độ chớp cháy: 40 ° C

Chỉ số khúc xạ:1,37 - 1,373

Cảnh báo nguy cơ: H314-H226 Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt. Chất lỏng và hơi dễ cháy.

Tuyên bố phòng ngừa: P280-P310-P305 + P351 + P338-P301 + P330 + P331-P303 + P361 + P353-P210. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt. Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ . Nếu bị rơi vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa. Nếu nuốt phải: Súc miệng. KHÔNG gây nôn. Nếu rơi trên da(hoặc tóc): Cởi / Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc ở nơi gần Thùng chứa hoặc thiết bị chứa"