Acetic Acid, Glacial (USP/FCC/EP/BP), Fisher Chemical

A491 Acetic Acid, Glacial (USP/FCC/EP/BP), Fisher Chemical

CAS: 64-19-7

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử:CH3CO2H

Khối lượng phân tử: 60.05

Nhiệt độ nóng chảy: 16.6 °

Nhiệt độ sôi:118,1 °

Tỷ trọng:1.049

Nhiệt độ chớp cháy: 40 ° (104 ° F)

Chỉ số khúc xạ:1.3721

Cảnh báo nguy cơ: H314-H318-H226-H303. Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt, gây tổn thương mắt nghiêm trọng. Chất lỏng và hơi dễ cháy Có thể gây hại nếu nuốt phải.

Tuyên bố phòng ngừa: P210-P241-P303 + P361 + P353-P305 + P351 + P338-P405-P501a. Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc. Sử dụng thiết bị điện / thông gió / chiếu sáng / chống cháy nổ . NẾU RƠI TRÊN DA (hoặc tóc): Cởi ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen. NẾU RƠI VÀO MẮT: Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục rửa sạch. Kho lưu trữ bị khóa. Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế. "