Acetic acid glacial, ACS reagent

A38 Acetic acid glacial, ACS reagent

CAS: 64-19-7

Nhóm độc hại: 8

Giá cả và tình trạng sản phẩm

Danh mục số
Size
Giá(VNĐ)
Số lượng
Trạng thái

Tính chất hóa học :

Công thức phân tử : C2H4O2
Khối lượng phân tử: 60.05
Nhiệt độ nóng chảy: 16-16.5°C
Nhiệt độ sôi: :117-118°C (760mmHg)
Tỉ trọng: 1.048

Chú ý: Là chất oxy hóa mạnh, nên tránh tiếp xúc với bazơ và chất hữu cơ.
Cảnh báo nguy cơ: H314-H226 Gây bỏng da và kích ứng mắt nghiêm trọng. Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
 

Tuyên bố Phòng ngừa : P280-P310-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P210. Tránh hít thở bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun.
Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / kính bảo vệ mắt / bảo vệ mặt .
Nếu dính vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa sạch, tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa trần / bề mặt nóng. Không hút thuốc ở nơi gần Thùng chứa và thiết bị chứa.